Dnia 1 lutego 2019 tj. w piątek, na terenie Gminy Kobierzyce został uruchomiony zmotoryzowany patrol interwencyjny Biura Ochrony Osób i Mienia SILEZJAN zabezpieczający mienie gminy.

Zadanie realizuje dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oznakowanej z napisem OCHRONA. Posiadają identyfikator ze zdjęciem. Ponadto wyposażeni są w środki przymusu bezpośredniego wraz z bronią palną.

Czynności patrolowe wykonują oznakowanym samochodem.

Uwaga!!!

Wszelkie nieprawidłowości , próby kradzieży , włamania i inne niepokojące zachowania nie pożądanych „gości”, każdy z mieszkańców może zgłosić do dyspozytora patrolu interwencyjnego

tel. 723 679 700 lub 723 679 777

WÓJT GMINY RYSZARD PACHOLIK


0 Komentarzy

Dodaj komentarz