Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

1 600,00 

UWAGA NOWY KURS dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
START 03.04.2020 r. – Start kursu został przełożony na 8 maja 2020 r. z powodu na panującą sytuację z Pandemią wirusa.

 

Opis

PLAN  KURSU NA  KWALIFIKOWANEGO PRACOWNIKA OCHRONY FIZYCZNEJ

„Silezjan”  Sp. z o. o.  /03.04.– 20.06.2020 r./

03.04.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKIJamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

04.04.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – Rozpoczęcie kursu – Stefan SAWCZAK
godz. 9.30 – 13.00   Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY
godz. 14.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – T. OLSZOWY

17.04.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych– K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
 godz. 18.00 – 20.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia psychologii – S.  SAWCZAK

18.04.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 16.00   Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –  T. OLSZOWYgodz. 16.00 – 18.00   Blok ogólnoprawny – etyka pracownika ochrony – S. SAWCZAK

24.04.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych –  K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocławgodz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia –  T. OLSZOWY

25.04.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 18.00  Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony osób –  T. OLSZOWY.

08.05.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych –  K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

09.05.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 18.00   Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego

15.05.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKIJamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

16.05.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 18.00   Blok ogólno-prawny – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego  –  T. OLSZOWY

22.05.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

23.05.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 18.00    Blok obejmujący zagadnienia z wyszkolenia strzeleckiego –  T. OLSZOWY,  M. DURASIK
godz. godz. 15.00 – 17.00  Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00   Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /strzelania/ – M. DURASIK

30.05.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 18.00 Blok  ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy –  T. OLSZOWY

05.06.2020 r. /piątek/
godz. 08.00 – 13.00  Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego  /trening/ – strzelania praktyczne –  M. DURASIK  T. OLSZOWY
godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 19.00 Blok  ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy –  T. OLSZOWY

06.06.2020r. /sobota/
godz. 9.00 – 15.00  Blok ogólnoprawny – zasady udzielania pomocy przedlekarskiej – Ratownik Medyczny

19.06.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych –  K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 17.00 – 19.00    Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy –  T. OLSZOWY

26.06.2020 r. /piątek/
godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych –  K. KOPROWSKI Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

27.06.2020 r. /sobota/
godz. 9.00 – 11.00   Blok  ogólnoprawny –   wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY
godz. 11.00 – 13.00 D. Blok  ogólnoprawny –   wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

ZAKOŃCZENIE KURSU

godz. 13.00 – 14.00. – Egzamin   /S. SAWCZAK,  M. DURASIK,  T. OLSZOWY/

UWAGA!

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Centralnej 24 (Brochów) w każdą sobotę od godz. 9.00 Od 03 kwietnia (piątek) przez następne 9 tygodni tj. 17, 24,  kwietnia,  8, 15, 22, 29 maja, 5, 19, 26  czerwca 2020 r. w godz. 15.00 – 17.00 będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się w Firmie Jamiński i Zamęcki SP. K, ul. Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław. (profesjonalna mata). W zajęciach  z samoobrony oraz technik interwencyjnych będą mogli Państwo uczestniczyć bezpłatnie przez cały rok. Wybrane zajęcia „gościnnie” poprowadzi Pan Michał Turyński (FIGHTER WROCŁAW,  KICKBOXING mistrz świata WAKO Pro w formule Low Kick)Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie 10 – 15 minut przed zajęciami abym mógł Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!Trening oraz praktyczne strzelanie zostanie przeprowadzone na strzelnicy Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu lub na obiektach WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40.O terminie zajęć ze szkolenia strzeleckiego zostaniecie Państwo powiadomieni w trakcie kursu. Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Program kursu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej został opracowany w oparciu o załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. Poz.1688 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem Ochrony osób i Mienia.
Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników Ochrony.
Jako pracownik Ochrony fizycznej osób i Mienia można pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu kursu można ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia
 Dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.
Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).
W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.
W dniu 1 sierpnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. 2016 poz 532). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem osoby ubiegające się o wydanie dopuszczenia zamiast celu dopuszczenia mają wskazać rodzaje broni, którymi będą się posługiwały.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:

  • broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
  • przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
  • pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
  • strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12
  • karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm

UWAGA: Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana !

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

  1. Kserokopia dowodu osobistego
  2. Dowód opłaty skarbowej
  3. Zdjęcia w formacie 3×4 cm
  4. Oryginały orzeczeń (lekarskiego i psychologicznego) o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 albo art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony.

UWAGA! Od dnia 31 grudnia 2015 r. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

Cena kursu 1600 zł netto (Konto: 11 1090 1522 0000 0001 4300 6379)

Osoby do kontaktu:

Stefan Sawczak – tel. kom. 723 679 797

Mariusz Durasik – tel. kom. 723 679 714

Dodatkowe informacje

Czas trwania kursu

Kurs trwa 3 miesiące

Terminy zjazdów

03.04.2020 r. /piątek/
04.04.2020 r. /sobota/
17.04.2020 r. /piątek/
18.04.2020 r. /sobota/
24.04.2020 r. /piątek/
25.04.2020 r. /sobota/
09.05.2020 r. /sobota/
15.05.2020 r. /piątek/
16.05.2020 r. /sobota/
22.05.2020 r. /piątek/
23.05.2020 r. /sobota/
30.05.2020 r. /sobota/
05.06.2020 r. /piątek/
06.06.2020 r. /sobota/
19.06.2020 r. /piątek/
26.06.2020 r. /piątek/
27.06.2020 r. /sobota/

Opiekunowie kursu

Stefan Sawczak, telefon: (71) 722 39 61, kom: 723 679 797, email: s.sawczak@silezjan.pl
Mariusz Durasik, telefon: (71) 722 39 61, kom: 723 679 714, email: m.durasik@silezjan.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

Możesz lubić także…