Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej

1 600,00 

UWAGA NOWY KURS dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej.
START 20.03.2020 r.

Opis

Program kursu dla osób ubiegających się o wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej został opracowany w oparciu o załącznik do ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 18 grudnia 2013 r. Poz.1688 w sprawie wymagań w zakresie szkoleń i kursów potwierdzających przygotowanie teoretyczne i praktyczne w zakresie wyszkolenia strzeleckiego, samoobrony, technik interwencyjnych oraz znajomości przepisów prawa związanych z wykonywaniem Ochrony osób i Mienia.
Szkolenie strzeleckie prowadzone jest zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego pracowników Ochrony.
Jako pracownik Ochrony fizycznej osób i Mienia można pracować w agencjach ochrony, bankach, urzędach administracji publicznej i wszystkich instytucjach, gdzie jest niezbędna ochrona. Po ukończeniu kursu można ubiegać się o uzyskanie wpisu do rejestru Kwalifikowanego Pracownika Ochrony Fizycznej. Wpis do rejestru pozwala na zgodne z prawem wykonywanie zawodu pracownika ochrony fizycznej osób i mienia, zajmowanie stanowisk kierowniczych w agencjach ochrony, lub ubiegania się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej z zakresu Ochrony Osób i Mienia
Dopuszczenie do posiadania broni dla kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
Osoba, która uzyskała po dniu 1 stycznia 2014 roku wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej może posługiwać się bronią podmiotów (wewnętrzne służby ochrony, koncesjonowane agencje ochrony osób i mienia), o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839), przy wykonywaniu zadań wymienionych w tym przepisie, po uzyskaniu dopuszczenia do posiadania broni z zachowaniem zasad określonych w art. 15 ust. 1-5 i art. 16 ust. 1 i 2 oraz zatrudnieniu przez te podmioty.
Dopuszczenie do pracy z bronią wydawane jest na podstawie art. 30 Ustawy o broni i amunicji (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1839).
W toku postępowania ubiegający się o wydanie dopuszczenia do pracy z bronią przystępuje do egzaminu z zakresu znajomości przepisów ustawy o broni i amunicji, przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności, jak również znajomości budowy broni i zasad bezpiecznego posługiwania się bronią.
Według stawek odpłatności za egzamin, ustalonych przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 marca 2000 roku w sprawie egzaminu ze znajomości przepisów dotyczących posiadania broni oraz umiejętności posługiwania się bronią (Dz. U. Nr 19, poz. 241 z późn. zm.), odpłatność za egzamin związany z dopuszczeniem do pracy wynosi 600 złotych.
W dniu 1 sierpnia 2016 roku weszło w życie Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów legitymacji posiadacza broni, zaświadczenia uprawniającego do nabycia broni, legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania broni, świadectwa broni oraz karty rejestracyjnej broni (Dz. U. 2016 poz 532). Zgodnie z wymienionym rozporządzeniem osoby ubiegające się o wydanie dopuszczenia zamiast celu dopuszczenia mają wskazać rodzaje broni, którymi będą się posługiwały.
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalnych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. nr 245 poz. 1462 z późn. zmianami) kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej wykonując zadania w koncesjonowanych przedsiębiorstwach w zakresie usług ochrony osób i mienia może wykorzystywać następujące rodzaje broni:

• broń palna bojowa w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrze do 12 mm
• przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA
• pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm
• strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12
• karabinki samoczynne o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm

UWAGA: Wskazując dany rodzaj broni osoba będzie z niego egzaminowana !

WYMAGANE DOKUMENTY PRZY SKŁADANIU WNIOSKU:

1. Kserokopia dowodu osobistego
2. Dowód opłaty skarbowej
3. Zdjęcia w formacie 3×4 cm
4. Oryginały orzeczeń (lekarskiego i psychologicznego) o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7 albo art. 27 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia; potwierdzające zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań pracownika ochrony.

UWAGA! Od dnia 31 grudnia 2015 r. badania lekarskie i psychologiczne osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydaje się na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. Rozporządzenie wprowadza nowe wzory orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego.

TERMINY ZAJĘĆ

edycja II 2020 w terminie /20.03.2020 r. – 12.06.2020 r./

20.03.2020 r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

21.03.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – Rozpoczęcie kursu – Stefan SAWCZAK
godz. 9.30 – 13.00 Blok ogólnoprawny – zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia
– T. OLSZOWY
godz. 14.00 – 19.00 – Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– zagadnienia dotyczące ochrony osób i mienia – taktyka wykonywania zadań ochrony mienia
– T. OLSZOWY

27.03.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia psychologii – S. SAWCZAK

28.03.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 16.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY
godz. 16.00 – 18.00 Blok ogólnoprawny – etyka pracownika ochrony – S. SAWCZAK

03.04.2020. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław

godz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

04.04.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony osób –T. OLSZOWY

17.04.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

18.04.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony osób – T. OLSZOWY

24.04.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – S. SAWCZAK

25.04.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 18.00 Blok ogólno-prawny – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego – T. OLSZOWY

08.05.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia z wyszkolenia strzeleckiego – M. DURASIK

09.05.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 18.00 Blok obejmujący zagadnienia z wyszkolenia strzeleckiego
– T. OLSZOWY, M. DURASIK

15.05.2020r. /piątek/

godz. godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 18.00 – 20.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /strzelania/
– M. DURASIK

16.05.2020r. /sobota/

godz. 17.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

22.05.2020r. /piątek/

godz. 08.00 – 13.00 Blok obejmujący zagadnienia wyszkolenia strzeleckiego /trening/ – strzelania praktyczne
– M. DURASIK T. OLSZOWY
Strzelania z pistoletu, rewolweru, pistoletu maszynowego, karabinka, strzelby gładkolufowej
godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 17.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

23.05.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 15.00 Blok ogólnoprawny – zasady udzielania pomocy przedlekarskiej
– Ratownik Medyczny

29.05.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych – K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław
godz. 17.00 – 19.00 Blok obejmujący zagadnienia ochrony osób i mienia
– taktyka wykonywania zadań ochrony mienia – T. OLSZOWY

30.05.2020r. /sobota/

godz. 9.00 – 14.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy
– T. OLSZOWY
godz. 14.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego procesowego – T. OLSZOWY

05.06.2020r. /piątek/

godz. 15.00 – 17.00 Blok obejmujący zagadnienia samoobrony i technik interwencyjnych
– K. KOPROWSKI
Jamiński i Zamęcki SP.K, Wrocław, ul Krakowska 96/a ,50-472 Wrocław

06.06.2020r. /sobota/

godz. 17.00 – 19.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

12.06.2020r. /piątek/

godz. 13.00 – 15.00 Blok ogólnoprawny – wybrane zagadnienia prawa cywilnego i prawa pracy – T. OLSZOWY

ZAKOŃCZENIE KURSU

godz. 16.00 – 17.00. – Egzamin /S. SAWCZAK, M. DURASIK, T. OLSZOWY/

UWAGA!

Zajęcia teoretyczne, odbywają się w siedzibie Firmy Silezjan SECURITY /Sala wykładowa/ przy ul. Centralnej 24 (Brochów) w każdą sobotę od godz. 9.00

Od 20 marca (piątek) przez następne 9 tygodni tj. 27 marca, 3, 17, 24, kwietnia, 8, 15, 22, 29 maja, 5 czerwca 2020 r. w godz. 15.00 – 17.00 będą odbywać się zajęcia z samoobrony i technik interwencyjnych. Samoobrona oraz techniki interwencyjne odbywają się w Firmie Jamiński iZamęcki SP. K, ul. Krakowska 96/a, 50-472 Wrocław. (profesjonalna mata). W zajęciach z samoobrony oraz technik interwencyjnych będą mogli Państwo uczestniczyć bezpłatnie przez cały rok. Wybrane zajęcia „gościnnie” poprowadzi Pan Michał Turyński (FIGHTER WROCŁAW, KICKBOXING mistrz świata WAKO Pro w formule Low Kick)

Na pierwsze zajęcia z samoobrony prosimy o przybycie 10 – 15 minut przed zajęciami abym mógł Państwa wprowadzić i zapoznać z obiektem. Proszę o zabranie stroju sportowego !!!

Trening oraz praktyczne strzelanie zostanie przeprowadzone na strzelnicy Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego we Wrocławiu lub na obiektach WKS „ŚLĄSK” przy ulicy Świątnickiej 36 we Wrocławiu w pawilonie strzeleckim 25m na stanowiskach od 33 do 40.

O terminie zajęć ze szkolenia strzeleckiego zostaniecie Państwo powiadomieni w trakcie kursu. Wszystkie informacje o zmianach w planie zajęć dotyczące godzin lub miejsca zajęć będą podawane na bieżąco z odpowiednim wyprzedzeniem abyście Państwo mogli sobie zaplanować czas.

Cena kursu 1600 zł netto (Konto: 11 1090 1522 0000 0001 4300 6379)

Osoby do kontaktu:

Stefan Sawczak – tel. kom. 723 679 797

Mariusz Durasik – tel. kom. 723 679 714

Dodatkowe informacje

Czas trwania kursu

Kurs trwa 3 miesiące

Terminy zjazdów

20.03.2020r. /piątek/
21.03.2020r. /sobota/
27.03.2020r. /piątek/
28.03.2020r. /sobota/
03.04.2020. /piątek/
17.04.2020r. /piątek/
18.04.2020r. /sobota/
24.04.2020r. /piątek/
25.04.2020r. /sobota/
08.05.2020r. /piątek/
09.05.2020r. /sobota/
15.05.2020r. /piątek/
16.05.2020r. /sobota/
22.05.2020r. /piątek/
23.05.2020r. /sobota/
29.05.2020r. /piątek/
30.05.2020r. /sobota/
05.06.2020r. /piątek/
06.06.2020r. /sobota/
12.06.2020r. /piątek/

Opiekunowie kursu

Stefan Sawczak, telefon: (71) 722 39 61, kom: 723 679 797, email: s.sawczak@silezjan.pl
Mariusz Durasik, telefon: (71) 722 39 61, kom: 723 679 714, email: m.durasik@silezjan.pl

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Kwalifikowany pracownik ochrony fizycznej”

Możesz lubić także…