W dniu 29 stycznia 2020 r. przeprowadziliśmy przeszkolenie pracowników ochrony zabezpieczających jednostki wojskowe.

Cykliczne szkolenia pracowników ochrony to jeden z najważniejszych elementów dla naszej firmy. Jest to jednocześnie możliwość sprawdzenia znajomości przez pracowników obowiązujących procedur na chronionym obiekcie oraz umiejętności sprawnościowych.

Tak ważne obiekty, jak jednostki wojskowe czy obiekty obowiązkowej ochrony, wymagają od firmy ochrony stałej gotowości oraz nadzoru nad pracownikami. Najczęściej w takich sytuacjach, pracownicy wyposażeni są w broń palną lub paralizatory. Dlatego tak ważne jest, aby pracownicy ochrony byli zdyscyplinowani, umieli sprawnie posługiwać się z bronią oraz posiadali dużą odporność na stres.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz