Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Na chwilę obecną, nowe zajęcia planujemy wznowić od dnia 3 kwietnia 2020 roku, jednak uwarunkowane jest to sytuacją jaka będzie panowała po 25 kwietnia 2020 r. Będziemy na bieżąco informować osoby zainteresowane kursami.


0 Komentarzy

Dodaj komentarz