Program Inteligentny Rozwój

Z przyjemnością informujemy, że firma Silezjan System Security – Biuro Ochrony Mienia Sp. Z o.o., otrzymała wsparcie finansowe z programu Inteligentny Rozwój – działanie 3.4 tj. dotacje na kapitał obrotowy o wartości 421 752,09 PLN, stanowiących wkład Funduszy Europejskich. Celem projektu jest dokapitalizowanie działalności bieżącej oraz utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych Więcej…