Ochrona fizyczna

Pracownik przebywający stale na obiekcie. Posiada stały kontakt z centrum operacyjnym.

Grupa interwencyjna

Uzbrojona grupa interwencyjna w składzie dwuosobowym. Reaguje na sygnały alarmowe, napadowe i na wezwanie pracownika ochrony jako wsparcie.

Centrum operacyjne

Całodobowy nadzór nad sygnałami z obiektów, kamerami. Koordynuje działania pomiędzy ochroną fizyczną a grupą interwencyjną i klientami.

Ochrona oparta jedynie na nadzorze elektronicznym daje tylko częściowe bezpieczeństwo. Alarmy i kamery może i odstraszą mniej zuchwałych złodziei i wandali, jednak będą one biernie przyglądać się działaniom niepożądanych gości. Chcąc zminimalizować możliwość naruszenia mienia potrzeba ludzi, którzy swoją obecnością nie tylko odstraszą intruzów, ale również należycie zareagują na przełamanie biernych środków ochrony.
W celu zabezpieczenia własności Klienta, proponujemy nadzór oparty o ochronę fizyczną, realizowaną w formie posterunków stałych oraz patroli. Posterunki umiejscawiane są w punktach kluczowych dla poprawnego funkcjonowania ochrony (bramy wjazdowe, wejścia i wyjścia, kasy dla klientów, inne newralgiczne punkty). Patrole dodatkowo zwiększają bezpieczeństwo oraz wzmacniają ochronę powierzonego mienia. Obecność na terenie obiektu ruchomych jednostek pozwala rozszerzyć obszar dozoru i punktów dostępu, co bezpośrednio przekłada się na lepsze zabezpieczenie terenu.
Dobrym przykładem odpowiedniego zabezpieczenia mienia przy udziale ludzi jest ochrona osiedla. Rozległy teren może być monitorowany przy użyciu licznych kamer, z których podgląd ma stacjonujący w stróżówce, na przykład przy bramie wjazdowej, ochroniarz. Pilnuje on aby na teren nie wchodziły osoby niepowołane, mogące być zagrożeniem nie tylko dla wartościowego mienia, spokoju, ale i dla bezbronnych dzieci.
Podobne zadania ma osoba pilnująca budowy. Dzięki kilku kamerom można bez przerwy mieć na oku najbardziej wartościowy sprzęt, a w czasie koniecznych obchodów sprawdzać, niewidoczne na ekranach monitorów, obszary oraz stan mechanicznych środków bezpieczeństwa takich jak kłódki, łańcuchy, kraty. 
Zapewnienie spokoju jest również jednym z podstawowych obowiązków ochrony w centrach i pasażach handlowych. Wyposażeni w radiotelefony ochroniarze są w bezustannym kontakcie z Lokalnym Centrum Dowodzenia i mogą bardzo szybko dotrzeć w miejsce, w którym są najbardziej potrzebni. Każdy pracownik pełni służbę w odpowiednim umundurowaniu, zgodnym z wewnętrznymi przepisami firmy SILEZJAN SECURITY lub według życzenia Klienta. Zapobiega to przypadkom nadużyć ze strony rzezimieszków oraz pozwala na szybkie odnalezienie potrzebnego ochroniarza wśród tłumu, co przekłada się na natychmiastową reakcję i interwencję. Wszyscy pracownicy przechodzą regularne szkolenia z zakresu prawa i ochrony obiektów, aby nigdy nie nadużywać siły, a problemy z zadziornymi klientami rozwiązywać polubownie, acz stanowczo.
Obiekty chronione przez naszą firmę są dodatkowo wyposażone w system kontroli pracy naszych ludzi. Ważne jest aby obchody odbywały się w nierównomiernych odstępach z odpowiednio dużą częstością. System pozwala rejestrować obecność ochroniarza w punktach kontrolnych i informować inspektorów o zachowaniach wybiegająceych poza przyjęte normy. Takie rozwiązanie pozwala na bieżąco monitorować stan ochrony obiektu i po konfrontacji z planem zabezpieczenia elektronicznego, wprowadzić ewentualne zmiany w pracy ochroniarzy.
Nasi specjaliści nieustannie obserwują zmieniający się rynek i dopasowują wachlarz usług do wymagań i oczekiwań Odbiorców. Stawiamy na nowoczesność i profesjonalizm. Nieustannie szkolimy naszych pracowników i staramy się, aby zawsze byli przygotowani do powierzonego im zadania, a dobrze wykonana praca sprawiała im satysfakcję.