OCHRONA FIZYCZNA

Usługa podstawowa

Usługa zabezpieczenia mienia przed kradzieżą bądź dewastacją, dopasowana do specyfikacji obiektu. Pracownik ochrony jest stale obecny na strzeżonym terenie czuwając nad jego bezpieczeństwem.

Chronimy m.in.

 • centra handlowe
 • budynki biurowe
 • tereny przemysłowe
 • osiedla mieszkaniowe
 • place budowy

Zapewniamy wsparcie grup interwencyjnych oraz podjazdy prewencyjne.

Grupy interwencyjne

Grupy interwencyjne są gotowe w każdej chwili zareagować na zgłoszone wezwanie. Interwencje przeprowadzają doświadczeni pracownicy przygotowani na każdą ewentualność.

Zapewniamy:

 • podjazdy prewencyjne
 • 24-godzinną łączność z Centrum Operacyjnym
 • dwie osobowy w patrolu
 • wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego

Wszyscy członkowie naszej grupy interwencyjnej posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz są uprawnieni do pracy z bronią.

Konwoje

Transport odbywa się przy użyciu wysokiej klasy samochodów dostosowanych do przewozu wartościowych przesyłek oraz pieniędzy. Przenoszona gotówka umieszczana jest w walizkach kasjerskich.

Zapewniamy:

 • wyszkolonych pracowników
 • wyposażonych w broń palną
 • wysokiej jakośći sprzęt techniczny
 • transport niebezpiecznych przedmiotów

Nasze procedury przewozu wartości są ścisłe i jednoznaczne, a konwojenci przechodzą regularne szkolenia.

Kompleksowa ochrona imprez

Na organizatorach imprez masowych ciąży ogromna odpowiedzialność. Muszą oni zadbać o powodzenie widowiska oraz bezpieczeństwo wszystkich uczestników.

Oferujemy:

 • przygotowanie planów ochrony
 • doradztwo i audyty bezpieczeństwa
 • przeszkoloną kadrę
 • kompetentnych i doświadczonych
 • kierowników zabezpieczenia

Współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną oraz Pogotowiem Ratunkowym.

OCHRONA ELEKTRONICZNA

Systemy CCTV

Monitoring wizyjny pozwala na zapisywanie lub bieżące przekazywanie obrazu z zainstalowanych kamer. Takie rozwiązanie znacznąco poprawia bezpieczeństwo dozorowanego obiektu.

Oferujemy:

 • dopasowanie sprzętu do oczekiwań
 • dostęp do zapisanych nagrań
 • Centrum Operacyjne zapewniające wsparcie 24/7
 • okresową konserwację systemów

Ochrona sprawuje całodobowy nadzór nad systemem, a nasi specjaliści bez ustanku dbają, by wszystkie urządzenia działały sprawnie.

Systemy alarmowe

Całodobowy monitoring alarmów i natychmiastowa reakcja wyszkolonej Grupy Interwencyjnej stanowią doskonałe uzupełnienie zabezpieczenia wskazanego obiektu.

Oferujemy:

 • pomoc w wyborze systemu
 • projektowanie i montaż
 • monitoring alarmów
 • system kontroli dostępu i p.poż.

Wszyscy członkowie naszej grupy interwencyjnej posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz są uprawnieni do pracy z bronią.

Monitoring GPS

Monitoring GPS pozwala zlokalizować pojazd wyposażony w nadajnik lub prześledzić jego trasę, umożliwiając pełną kontrolę nad nadzorowaną flotą samochodową.

System umożliwia:

 • bieżącą kontrolę pojazdów
 • dostęp do archiwalnych tras i lokalizacji
 • monitoring stanów alarmowych, np.: przekroczenia prędkości, ubytków paliwa
 • zarządzanie flotą

Dostęp do danych jest natychmiastowy i nie wymaga żadego dodatkowego oprogramowania – wystarczy przeglądarka internetowa.

USŁUGI DODATKOWE

Szkolenia

Poszerzanie wiedzy umożliwi awans i zwiększenie zarobków, a zdobyte umiejętności pozwolą sprawniej wykonywać powierzone zadania.

Szkolenia i warsztaty prowadzone przez wykładowców i współpracowników firmy SILEZJAN są efektem zarówno bezpośrednich doświadczeń na rynku ochrony i bezpieczeństwa, jak i wieloletnich działań edukacyjnych i konsultacyjnych na terenie całego kraju.

Na zamówienie zainteresowanych grup realizujemy szkolenia z zakresu m.in.:

 • ochrony fizycznej:
  • kurs kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej
  • kurs pracownika służb informacyjnych oraz
  • kurs pracownika służb porządkowych
 • zarządzania bezpieczeństwem
 • wyszkolenia strzeleckiego
 • zarządzania kryzysowego
Klub strzelectwa sportowego - SILEZJAN

Celem działalności Klubu jest popularyzacja, rozwój i podnoszenie poziomu sportu strzeleckiego, którą to działalność Klub realizuje w oparciu o społeczną aktywność .

Nasza misja, to szkolenie w celu podnoszenia kompetencji i upowszechnianie umiejętności strzeleckich w zakresie strzelectwa sportowego i rekreacyjnego

Nasza wizja, to stworzenie przyjaznych i bezpiecznych warunków dla sympatyków sportu strzeleckiego

Usługi porządkowe

Utrzymanie czystości służy zapewnieniu odpowiednich norm higieny w miejscu pracy oraz zwiększa efektywność pracowników.

Zarządzamy:

 • sprzątaniem biur, hal, magazynów, sklepów i supermarketów
 • porządkowaniem terenów zewnętrznych
 • pielęgnacją terenów zielonych
 • odśnieżaniem placów i dachów

Używamy środków czystości dostosowanych do oczekiwań Klienta.

PODSUMOWANIE

Wiedząc, że najważniejsza sprawą jest troska o satysfakcję Klienta, utworzyliśmy wewnętrzną grupę ekspertów audytorów, którzy skutecznie kreują efektywność pracy oraz przestrzeganie standardów i norm zapewniających kompleksowe bezpieczeństwo.

Specjalizujemy się już od wielu lat i posiadamy duże doświadczenie w ochronie i technicznym zabezpieczeniu zarówno wielkich obiektów przemysłowych, handlowych, usługowych, obiektów użyteczności publicznej, jak i Klientów indywidualnych.

Na Państwa życzenie jesteśmy w stanie zaproponować i przedstawić ofertę montażu systemu monitorującego Państwa obiekty, jak również zainstalować system kontroli częstości obchodów przez ochronę dozorowanego obiektu.

Jesteśmy przygotowani w zakresie organizacyjnym, finansowym i logistycznym do stałej współpracy z Państwem, w ramach której gwarantujemy:

 • przeprowadzenie szczegółowej analizy stanu zagrożeń i bezpieczeństwa wyznaczonych do ochrony obszarów, obiektów i urządzeń oraz dokonywanie okresowych analiz zagrożenia;
 • opracowanie planu ochrony dla obszarów obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, jak również dla tych, które takiej ochronie nie podlegają oraz ich bieżące aktualizowanie;
 • wykonywanie podjazdów patrolowych, a także interwencyjnych w sytuacjach zagrożenia życia i utraty mienia dzięki współpracy z własnym Centrum Monitorowania Alarmów;
 • realizowanie zadań ochronnych z najwyższą starannością, którą cechuje sumienność, zapobiegliwość, ostrożność oraz dbałość o uzyskanie oczekiwanych rezultatów w ochronie powierzonych dóbr;
 • nieodpłatne udzielanie konsultacji z zakresu bezpieczeństwa chronionych obszarów, obiektów i urządzeń, przeciwdziałania przestępczości w miejscu pracy oraz szkolenie aktywu kierowniczego i załóg pracowniczych z zasad zachowania się w sytuacjach szczególnych;
 • wykonanie na najwyższym poziomie konwojów wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych i niebezpiecznych, przy wykorzystaniu wymaganego, nowoczesnego sprzętu i wyposażenia oraz zespołów pracowniczych posiadających odpowiednie kwalifikacje do realizacji tego rodzaju zadań;
 • projektowanie, instalowanie oraz serwis gwarancyjny i pogwarancyjny technicznego systemu sygnalizacji zagrożeń, w skład którego wchodzą m.in.:
  • systemy sygnalizacji włamania i napadu,
  • systemy dozoru telewizyjnego,
  • systemy kontroli dostępu,
  • systemy rejestracji czasu pracy,
  • systemy kontroli obchodów wartowników,
  • systemy sygnalizacji pożarów,
  • systemy parkingowe,
  • systemy mechaniczne (sejfy, bramy, kraty, zapory, blokady itp.),
  • projektowanie, instalacja i konserwacja instalacji nisko-prądowych (okablowanie strukturalne i elektryczne);
  • systemy cechujące inteligentne budownictwo;
  • audyty systemów bezpieczeństwa;
  • serwis konserwatorski.